Tag Archives: GDN

GDN- mạng hiển thị toàn cầu

GDN là ba chữ cái viết tắt của Google Display Network một hệ thống mạng lưới phát triển toàn cầu gồm các trang web lớn là đối tác của google cho phép ta sử dụng GDN có thể quảng cáo banner về sản phẩm, dịch vụ của mình. Tại sao các doanh nghiệp lớn lại…

G

Bấm để gọi ngay